Taryhymyz

 • 2005-nji ýylda
  Kompaniýamyzyň lideri Milli demir diň zawodynda satuw işleri bilen meşgullandy we 2005-nji ýylda merkezi kärhanadan çykdy. Soňra dört paýdar bilen bilelikdäki kärhana hökmünde Siçuan Taýýan elektrik energiýasy komponentleri önümçilik kärhanasy döredildi. .Kompaniýamyz, elektrik bazaryna gapy açýan “China Power Group” bilen ilkinji buýruga gol çekdi.
  In 2005
 • 2010-njy ýylda
  Biziň kompaniýamyz galvanizleýji tanky eýeleýär we önümçilik, gaýtadan işlemek we galvanizasiýa toplumlaýyn önümçilik ulgamyna girýär.Kompaniýanyň başlygy Sýaoýan Zeng bir gezek: "Önümçiligiň, gaýtadan işlemegiň, gyzgyn galvanizirlemegiň, gaplamagyň we ýüklemegiň toplumlaýyn akymy önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrar, müşderileri öňünden üpjün eder we müşderilere has gowy hyzmatlar berer" -diýdi.
  In 2010
 • 2016-njy ýylda
  Şereketimiz zawodyň meýdanyny giňeltdi we köp sanly önümçilik we gözleg enjamlaryny satyn aldy.
  In 2016
 • 2018-nji ýylda
  Biziň kompaniýamyz, Çinghai Wanli elektrik energiýasy kompaniýasy üçin 750kv elektrik diňini öndürdi we ilkinji ýokary woltly geçiriji diň diňi taslamasyny üstünlikli tamamlady.
  In 2018
 • 2021-nji ýylda
  Kompaniýanyň meýdany 12,000 inedördül metr. Kompaniýada 84 sany ösen awtomatlaşdyryş enjamy we 286 işçi bar.Kompaniýa bu pudakda öňdebaryjy orny eýeledi.
  In 2021