Kompaniýa habarlary

 • Minaralaryň tapawudy we klassifikasiýasy

  Biri: Adaty diň görnüşi Polat diňiniň mastalary adatça polat materialyň görnüşinden aşakdaky kategoriýalara bölünýär: 1. Burç polat diňi Esasy material we web çybyk esasan burç polatdan ýasalýar.Dürli bölüm üýtgeýjilerine görä üçburç diňler, kwadrangula ...
  Koprak oka
 • Haýyr-sahawata goşant goşuň

  Geçiriji liniýa diňlerinde, elektrik geçiriji polat turba polýuslarynda, aragatnaşyk diňlerinde we beýleki önümlerde 16 ýyl önümçilik tejribesi bar we kem-kemden bu pudakda kuwwatly kärhana öwrüldi.Işiň döredilmegi bilen bir wagtyň özünde kompaniýamyz ...
  Koprak oka
 • Hiç kimiň ýerinde geçiriji diň taslamasy

  Şanxi welaýatynda ýerleşýän Döwlet torunyň geçiriji diň taslamasy adamsyz Daşhan sebitinde başlandy.Geçiriş diňiniň önümlerini öndürmek we daşamak üçin kompaniýamyz jogapkärdir.Taslama meýdançasy daglaryň çuň ýerinde, adamsyz we ýol hereketi ýok.Aft ...
  Koprak oka