Zawodyň bahasy, gyzgyn galvanizli polat diňiniň geçiriş diňi

Zawodyň bahasy, gyzgyn galvanizli polat diňiniň geçiriş diňi

Gysga düşündiriş:

Geçiriji diň diňe burçly polatdan we polatdan ýasalýar.Geçiriji diňler elektrik toguny daşamak üçin ulanylýar.Geçiriji diňleri gaýtadan işlemek we öndürmek, ösen awtomatiki mehaniki gurnama liniýa amallaryny kabul edýär.Kompaniýamyz, geçiş diňiniň hilini we ussatlygyny kepillendirýän ösen awtomatlaşdyryş enjamlary we tejribeli operatorlary bar.
Materiallar köplenç Q235B / Q355B / Q420 / Q235C ulanýarlar.Adatça, Q420 materiallary 500Kv ýa-da 750Kv ýaly ýokary woltly geçiriji diňler üçin ulanylýar.Q235C materialy buzda we gar ýerlerinde ulanylýar we güýçli sowuga garşy durup bilýär.Düz ýerler üçin iň köp ulanylýan material Q235B / Q355B.Şonuň üçin geçiriji diňleriň dizaýny we öndürilmegi esasan taslama meýdançasynyň sebit gurşawyna esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Haryt ady

Zawodyň bahasy gyzgyn galvanizli polat diňi geçiriş diňi

Material

Polat Q235B / Q355B / Q420 / Q235C

Marka

Si Çuan Taý Yangaň

Reňk

özleşdirilen

Faceerüsti bejermek

Gyzgyn çümdürildi

Önümiň ýeri

Siçuan, Hytaý

Naprýa .eniýe derejesi

10kV-800kV

Şahadatnama

ISO9001: 2015

Windeliň tizligi

120KM / sag

Ömürboýy

30 ýyldan gowrak

Jikme-jik suratlar

Polat çig mal
Kompaniýamyz, döwlet tarapyndan tassyklanan we çig malyň hiline berk gözegçilik edýän iri polat fabriklerinden çig mal alýar.

Ösen enjamlar
Kompaniýa önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen enjamlary we tälim alan işgärleri ulanýar.

Galvanizli boltlar we hozlar
Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen demir diňleriň hemmesine gabat gelýän galvanizli boltlar we hozlar bar.Polýuslar we diňler üçin ýerden 9 metr beýiklikdäki nurbatlaryň we haç golunyň aşagyndaky birleşdiriji polat boltlaryň hemmesi polýuslaryň we diňleriň ogurlanmagynyň öňüni almak meselesini çözmek üçin ogurlyga garşy boltlardyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň