biz hakda

about1

Zawodyň meýdany 12,000 inedördül metr bolup, ýyllyk önümçiligini 40,000 tonna ýetirip biler.Kompaniýada 84 sany ösen awtomatlaşdyryş enjamy we 286 işçi bar.Kompaniýanyň güýçli güýji we kepillendirilen gowşuryş wagty bar.

Kompaniýa öndüriji we öz zawody bar.Zawodyň meýdany 12,000 inedördül metr bolup, ýyllyk önümçiligini 40,000 tonna ýetirip biler.

Kompaniýada 84 sany ösen awtomatlaşdyryş enjamy we 286 işçi bar.Kompaniýanyň güýçli güýji we kepillendirilen gowşuryş wagty bar.

has köp >>

gyzgyn önümler

Haryt

Çyzykly diň, ýokarky çyzygyň göni bölegi üçin ulanylýan polýus diňine degişlidir.Geçirijileri asma klipler, pin görnüşli ýa-da post-izolýatorlar bilen asylýar.

Öwreniň
KOREBIR +
  • certificate1
  • certificate2
  • certificate3
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň

amaly

habarlar

 Transmission tower project in no man’s land

Hiç kimiň ýerinde geçiriji diň taslamasy

Şanxi welaýatynda ýerleşýän Döwlet torunyň geçiriji diň taslamasy adamsyz Daşhan sebitinde başlandy.

Minaralaryň tapawudy we klassifikasiýasy

Biri: Umumy diň görnüşi Polat diňiniň mastalary adatça polat materialyň görnüşinden aşakdaky kategoriýalara bölünýär: 1. Burç polat diňi Esasy material we web çybyk esasan burç polatdan ýasalýar.Dürli bölüm üýtgeýjilerine görä üçburç diňler, kwadrangula ...
has köp >>

Haýyr-sahawata goşant goşuň

Geçiriji liniýa diňlerinde, elektrik geçiriji polat turba polýuslarynda, aragatnaşyk diňlerinde we beýleki önümlerde 16 ýyl önümçilik tejribesi bar we kem-kemden bu pudakda kuwwatly kärhana öwrüldi.Işiň döredilmegi bilen bir wagtyň özünde kompaniýamyz ...
has köp >>